PostHeaderIcon PHPStorm nie widzi Doctrine

Spotkałem się dzisiaj z dziwnym przypadkiem – klasy Doctrine nie były mapowane, nie mogłem ich wyszukać ani skorzystać przy pomocy use. Poniżej rozwiązanie problemu Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Doctrine: problem z command line tool na Windows

Ostatnio, gdy uznałem za potrzebne dodanie Doctrine 2 do jednego z projektu, napotkałem na problem z wywołaniem poleceń Doctrine z konsoli. Poniżej opis i rozwiązanie problemu. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PHPStorm i PHPUnit

W dzisiejszym wpisie pokażę jak w szybki sposób skonfigurować PHPUnit w PHPStorm, tak by było możliwe odpalenie testów jednym przyciskiem. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon [mysql] Insert ON DUPLICATE KEY UPDATE z warunkami

Ostatnio napotkałem potrzebę przygotowania zapytania, które dodaje nowy rekord do bazy, jednak w razie już istniejącego wpisu aktualizuje pole. „Problem” pojawił się dlatego że jedna kolumna jest unique, a pozostałe są zduplikowane.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon [GIT] Zmiana nazwy ostatniego commit-u

Kilka razy zdarzyło mi się, że zrobiłem commit, ale nazwa nie była prawidłowa. Na szczęście git udostępnia odpowiednią komendę. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon var_dump – pokazanie wszystkich elementów

Ostatnio potrzebowałem wyświetlić coś za pomocą var_dump – nie zawsze jest sens używać xdebug-a 🙂 Pojawił się jednak problem, ponieważ nie miałem pełnej listy elementów(maszyna vagrant-owa). Musiałem zatem to zmienić – szczegóły jak to zrobiłem poniżej. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Upgrade PHPUnit w XAMPP

W tym wpisie chciałbym opisać bardzo szybką metodę do zmiany wersji PHPUnit. Szczegóły poniżej. Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Dlaczego nie powinno się stosować float?

W ostatnim czasie miałem okazję przekonać się, że stosowanie float w języku PHP jest niepożądane.  Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Serwer SMTP dla developerów

Niejednokrotnie spotkałem się z potrzebą przechwycenia maili, które mają być wysłane do klienta. Można do tego użyć serwis typu mailtrap.io – lub podobne. Jednak w środowisku developerskim wybrałem wg. mnie lepsze narzędzie. Szczegóły poniżej.  Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Włączenie funkcji mail()

Chciałbym opisać szybki sposób na włączenie funkcji mail(), szczególnie przydatnej w środowisku lokalnym(developerskim). Szczegóły poniżej. Read the rest of this entry »